Adó- és értékbizonyítvány
Nyomtatás

Kiadható:  külön jogszabályban meghatározott eljárásokhoz.

  • Hagyatéki eljáráshoz
  • Gyámhatósági ügyekhez
  • Földterület felajánláshoz életjáradék ellenében
  • Bírósági végrehajtói ügyekhez
  • APEH végrehajtói ügyekhez

Kiadja:  Az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője.

Tartalmazza: az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait, az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét.

Az eljárás illetéke: 4000,- Ft

Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni Edelény Város Önkormányzat

12037805-00113009-01800009 számú "Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla" javára átutalással vagy csekken.

Ügyintézéshez szükséges: Az értékelni kért ingatlan tulajdoni lap másolata      

Az eljárás jogi alapjai:  Az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. tv. 101. §; és mellékletének XIX. fejezete.

Nyomtatvány: