Elvi építési engedély
Nyomtatás

Az építési, illetőleg a rendeltetés megváltoztatására irányuló engedély megkérése előtt az Étv. 35. § (1) bekezdésében meghatározott követelmények, de különösen

a) a településrendezési előírások (pl. a telek rendeltetése, beépíthetősége, az építmény elhelyezhetősége),

b) az építmény kialakításának, illetőleg új rendeltetése megvalósíthatóságának, továbbá

c) az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő műszaki megoldásának

előzetes tisztázása céljából elvi építési engedély kérhető.

Az építtető köteles elvi építési engedélyt kérni:

a) ha a távközlő hálózat felszíni építményeit védetté nyilvánított természeti vagy épített környezetben kívánják elhelyezni,

b) ha mezőgazdasági birtokközpontot vagy kiegészítő központot kíván kialakítani.

A kérelemhez - annak tartalmától függően - mellékelni kell

a) a külön jogszabályban meghatározott építészeti-műszaki tervdokumentációt 4 példányban, illetőleg az adott esetben érdekelt szakhatóságok számától függően további 1-1 példányban,

b) az érdekelt közművek nyilatkozatát 1-1 példányban,

c) a tervező nyilatkozatát 1 példányban arról, hogy az építészeti-műszaki terveket az érdekelt szakhatóságokkal és a közművekkel a tervezés folyamán egyeztette és a tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, továbbá, hogy a tervezésre jogosultsággal rendelkezik,

d) a külön jogszabályban előírt tervtanácsi állásfoglalást 1 példányban,

e) környezeti hatásvizsgálathoz kötött tevékenység folytatására szolgáló építmény esetén a környezetvédelmi engedélyt 1 példányban.

f) új épület építése és bővítés esetén a Földhivatal által hitelesített  térkép másolat.

Az elvi építési engedélyezési eljárás illetéke:  15.000.- Ft