Fennmaradási engedélyezési eljárás
Nyomtatás

(1) Ha csak építési engedély alapján végezhető építési tevékenységet építési engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően, illetőleg az építési engedélyhez nem kötött építési munkát a meghatározott előírásoktól eltérően (a továbbiakban együtt: szabálytalanul) végezték el, az így megépített befejezett vagy befejezetlen építményre, építési tevékenységre az építtetőnek fennmaradási engedélyt kell kérnie. A fennmaradási engedély iránti kérelmet az építtető jogutódja is előterjesztheti.

(2) A fennmaradási engedély iránti kérelemhez mindazokat a mellékleteket csatolni kell, amelyek az építési engedély iránti kérelemhez szükségesek lettek volna, továbbá, ha az építkezésnek volt felelős műszaki vezetője - annak hiányában építésügyi műszaki szakértő - szakvéleményét arról, hogy az építményt a vonatkozó szakmai, minőségi előírások megtartásával, szakszerűen építették meg és az a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas.

A fennmaradási engedélyezési eljárás illetékei:

új lakóépület, valamint a rendeltetésszerű használatával összefüggő rendeltetésű új építmény, illetőleg meglévő ilyen építmény bővítésére vonatkozó engedélyre irányul, önálló rendeltetési egységenként 10 000 forint,

  • egyéb rendeltetésű építményre vonatkozó engedélyre irányul
    • önálló rendeltetési egységenként 250 m2 hasznos alapterületig 15 000 forint,
    • a 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű rendeltetési egységenként 50 000 forint,
  • műtárgy fennmaradására, valamint egyéb építési tevékenységre vonatkozó engedélyre irányul, 10 000 forint,
  • meglévő építmény átalakítására, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására, továbbá bővítésére vonatkozó engedélyre irányul, 10 000 forint,
  • felvonó, mozgólépcső és mozgójárda fennmaradására vonatkozó engedélyre irányul, 15 000 forint.