Méltányossági kérelmek
Nyomtatás

Részletfizetés, fizetéshalasztás (fizetéskönnyítés):

Az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra, bírságra és pótlékra engedélyezhető.

Feltétele:

A fizetési nehézség kialakulása a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható. (látszik a fizetési szándék)

A fizetési nehézség átmeneti jellegű.

Adómérséklés, adóelengedés:

Csak nagyon indokolt esetben  van rá lehetőség, ha a fizetéskönnyítéssel a nehézség nem oldható fel.

Magánszemély esetén: mérsékelhető illetve elengedhető az adó, a pótlék és bírság tartozás akkor, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Vállalkozási tevékenységet folytató jogi személy vagy egyéb szervezet esetén: csak a pótlék illetve a bírság mérsékelhető illetve elengedhető kivételes méltányosságból - fizetéskönnyítéssel sem orvosolható nehézség esetén - ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet ellehetetlenítené. A mérséklést illetve az elengedést az adóhatóság feltételhez kötheti. 

A kérelemnek tartalmaznia kell  az összeget, a tartozás jogcímét amelyre a könnyítést, mérséklést kérik. Az indoklásban fel kell tüntetni a nehézség kialakulásának okát és minden olyan tényt, adatot amely alátámasztja a kérelmet. 

Az adóhatóság a kérelem jogosságáról egyedi eljárás során bizonyosodik meg, szükség szerint környezettanulmányt végez, ill. további dokumentumokat kér be az ügyféltől.                       

Az ügyintézés díja: Itv. 33.§ (2) 23. Illetékmentes eljárás az adó ügyben az adóhatóságnál kezdeményezett első fokú eljárás – ide értve más hatóság adó, adó jellegű kötelezettség megállapításával kapcsolatos ilyen eljárást is- kivéve az adókötelezettség teljesítésről szóló igazolás kiadása, valamint az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránt kezdeményezett eljárást.

Az eljárás jogi alapjai:   

Az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. tv. 133. § - 134. §

Az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. tv.

Nyomtatványok: