Rendeltetés megváltoztatására irányuló engedélyezési eljárás
Nyomtatás

Az építési engedélyhez kötött építési munkával járó rendeltetés megváltoztatására irányuló engedélyezési eljárásra az építési engedélyezési eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(1) Az építmény - építési engedélyhez nem kötött építési munkával járó, illetve építési munkával nem járó - rendeltetésének megváltoztatására irányuló kérelmet a meghatározott okiratok csatolása mellett lehet előterjeszteni az építésügyi hatóságnál.

(2) A kérelemhez az (1) bekezdésben foglaltakon túl mellékelni kell

a) a külön jogszabályban meghatározott tervdokumentációt 4 példányban, illetőleg az adott esetben érdekelt szakhatóságok számától függően további 1-1 példányban,

b) a környezetvédelmi engedélyt 1 példányban akkor, ha a rendeltetés megváltoztatása következtében az építményben környezetvédelmi hatásvizsgálathoz kötött tevékenységet kívánnak folytatni.

A rendeltetés megváltoztatására irányuló engedélyezési eljárás illetéke:

 A rendeltetés megváltoztatására irányuló engedély - önálló rendeltetési egységenként - 10 000 forint illeték alá esik. Ha azonban a rendeltetés megváltoztatása építési engedélyköteles munkával jár együtt, az illeték megegyezik az építési engedélyezési eljárás illetékével.