Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Nyomtatás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot a családbafogadó gyám lakcíme szerinti illetékes gyámhatóság határozatlan időre állapítja meg. A támogatás havi összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka azaz jelenleg 6.270,- Ft.

A kérelemhez szükséges dokumentumok:
  • személyi igazolvány, lakcím igazolvány,
  • gyámrendelő határozat
  • a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás
  • nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó ellátás igazolása

Az eljárás jogi alapja:
  • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
  • A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet

Letölthető dokumentumok:
Kérelem