Református Egyház

Műemlék református templom, 1330 körül épült. A nyolcszög három oldalával záruló, támpilléres sugárboltozatos záródású szentélyének mérműves kétorrtagos ablakai a környék legszebb gót stílusú műemlékei közé tartoznak.

1696-ban kibővítették, ekkor készült tornácos toronysisakja. Az újabb rész hajójában festett famennyezet, díszes szószékkorona (1705), gótikus ablakok.

A jobb oldal homlokzatának faragott fa kapuja 1785-ból való, bevésett latinnyelvű bibliai felirattal, amelynek fordítása: "Óh, Jehova! Add, amit elrendelsz, és rendeld el, amit akarsz!"

1930-ban neogótikus bejárati kaput nyitottak rajta Schulek János tervei alapján. Átalakították. Tornyát újjáépítették, hogy elnyerje jelenlegi beosztását és formáját.

Az istentiszteletek időpontjai:

vasárnap délelőtt: 11.00 óra
vasárnap este: 18.00 óra
szerda este: 17.00 óra (énekkari próba)
szerda este: 18.00 óra (bibliaóra)

A templom címe:
3780 Edelény,
István király útja 47.
A parókia címe:
3780 Edelény,
István király útja 38.

A lelkész neve: Szűcs Ferenc


Borsodi református templom

Későbarokk stílusban épült 1789-97 között Göhm András tervei szerint. 1809-11 között Csatlós János, szendrői kőműves a főhomlokzat elé építette a tornyot, amely háromszintes, párkányokkal és lizénákkal tagolva, barokk bádog sisakkal fedve készült.

Az egykor önálló Borsod község a megye névadó települése volt. A templom mellett, attól északra áll a honfoglaláskori borsodi földvár, melyet az 1241. évi muhi csata után a tatárok elfoglaltak és feldúltak. A földvár dombján, de a sáncon kívül, attól délre áll a templom. Az egyhajós épülethez egyenes záródású, sarkain lekerekített szentély kapcsolódik. A templom famennyezete egykorú az építéssel, s száz táblából áll, azokat Hubay Sándor asztalosmester készítette. Kékre és rózsaszínre festett medaillon díszítésű táblák váltják egymást. Középen négy táblányi plasztikus díszű, hangsúlyozott középtábla „koporsó”. A két tájképes mellvédű karzat, valamint a faragott és festett szószék kvalitásosabb munka.

Az istentiszteletek időpontjai:

vasárnap 10.00 és 18.00 óra
csütörtök 18.00 óra

(télen, november 1-jétől március 31-ig 17.00 óra)

A templom címe:
3780 Edelény,
Bors vezér út 1.
A parókia címe:
3780 Edelény,
Borsodi út 133.

A lelkész neve: Bákai Imre